Concurs Eukanuba România
Câini,  Noutăți și evenimente

Concurs EUKANUBA – ”Selfie de VACANȚĂ”

Art.1 – Organizator

Concursul ”Selfie de VACANȚĂ” (denumit in cele ce urmeaza „Concurs”) este organizat in numele si de catre SC SPECTRUM BRANDS SRL – J40/14480/2004, CIF RO16746180, cu sediul in Str Ardealului, nr. 7, orasul Otopeni (denumit in continuare “Organizator”).

Concursul se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul WOLF MEDIA TAILS SRL  persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Lacul Balea, Nr. 5, bl.88, sc.B, ap.5, Ploiesti, inregistrata la Registrul Comertului Ploiesti sub nr.J29/745/2014, CUI 33195928, (denumita in continuare „Intermediarul”).

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Concursului

Concursul este organizat si desfasurat pe teritoriul Romaniei, in mediul online, prin intermediul paginii oficiale de Facebook Eukanuba România – https://web.facebook.com/EukanubaRomania in perioada 11 iulie – 16 iulie 2023.

Art. 3 – Regulamentul Concursului

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului cu privire la continutul Regulamentului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate pe pagina site-ului https://totuldespreanimale.ro/  

Organizatorul, prin intermediul agentiei imputernicite, isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe pagina oficiala de Facebook https://web.facebook.com/EukanubaRomania si  pe siteul https://totuldespreanimale.ro/

Art. 4 – Dreptul de participare

Concursul se adreseaza tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care:

· au implinit 18 ani pana la data inceperii Concursului.

· au o adresa de email valida.

· au un cont activ in reteaua de socializare Facebook (www.facebook.com) in perioada Concursului.

 Fiecare participant are dreptul sa se inscrie o singura data in Concurs.

Fotografiile inscrise in concurs si comentariile participantilor in cadrul Concursului trebuie sa respecte bunul simt, sa nu fie obscene sau indecente ori vulgare, contrare bunelor moravuri, nu trebuie sa contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic. Acestea nu trebuie sa contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile in vigoare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare orice inscriere/participare la Concurs si, in consecinta, sa elimine oricare postare asupra careia planeaza suspiciuni de falsitate sau de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament.

Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii Organizatorului, angajatii agentiei implicate si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Art. 5. Premiile Concursului

Dintre cei înscriși în concurs, la finalul acestuia se vor selecta, prin intermediul platformei random.org, 3 câștigători. Pentru fiecare dintre aceștia, premiul constă într-un set format din: sticlă reutilizabilă + păturică de picnic + catsron pliabil/portabil, toate cu logoul & culorile EUKANUBA (vezi bannerul concursului).

Nu se va acorda contravaloarea in bani a premiului oferit.

Art. 6 – Mecanismul Concursului

Premiile oferite in cadrul Concursului sunt acordate astfel:

· Accesarea paginii Facebook Eukanuba România https://web.facebook.com/EukanubaRomania și, ulterior, parcurgerea prezentului regulament;

· Trimiterea/Postarea  intr-un comentariu la anunțarea concursului a unei singure fotografii în care să apari împreună cu câinele tău/cu câinii tăi.

ATENȚIE!

  1. Fotografia trebuie să îți aparțină, orice tentativă de fraudă sau copierea unei imagini de pe internet va atrage descalificarea.
  2. Dacă în cadrul unei familii, mai multe persoane au conturi de facebook, se acceptă doar înscrierea de pe un singur cont, însă în fotografie poate apărea întrega familie. Același lucru se aplică și pentru cupluri. Așadar, o singură înscriere / familie sau cuplu.
  3. Fotografiile pot fi postate pana pe 16 iulie.

Anuntarea celor 3 câștigători se va face printr-o postare separata, pe data de 17 iulie.

Art. 7 – Desemnarea castigatorilor

Castigatorii vor fi contactat in maximum 48 de ore de la desemnare, prin trimiterea unui mesaj prin intermediul Facebook, pentru a oferi datele necesare validarii conform prezentului Regulament.

Pentru a intra in posesia premiilor, câștigătotii  trebuie sa transmita intr-un mesaj privat pe pagina oficiala de Facebook sau pe adresa de email wolfmediatails@gmail.com  pana pe data de 23 iulie 2023, următoarele:  numele si prenumele complet, numarul de telefon si adresa completa.

Art. 8 – Inmanarea premiilor

Premiul va fi acordat castigatorilor validati in termen de maximum 30 de zile de la data validarii, dupa ce a fost verificata indeplinirea conditiilor de participare la Concurs stipulate in prezentul Regulament. Premiile vor fi transmise castigatorilor prin curier.

Premiile din cadrul acestui Concurs vor fi acordate castigatorilor, care se vor legitima cu actele de identitate valabile si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. Castigatorii au obligatia de a semna actul de predare – primire a premiului (proces-verbal).

Castigatorii sunt de acord sa transmita organizatorilor fotografii cu premiile acordate la adresa wolfmediatails@gmail.com pentru a putea fi postate pe pagina de Facebook.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a posta doar fotografiile transmise de castigatori in care apar si produsele ce fac obiectul premiilor.

Art. 9 – Taxe si impozite

Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a Organizatorului. In cazul in care valoarea premiilor o impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 10 – Protectia datelor personale

Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca au citit si sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si utilizate de Organizator, direct ori prin imputerniciti) in scopul inmanarii premiilor, inregistrarii si validarii castigatorilor Concursului si a indeplinirii oricaror obligatii legale ale Organizatorului in legatura cu Concursul.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia imputernicitilor sai precum:

· compania SC WOLF MEDIA TAILS SRL., persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Lacul Balea, nr.5, bl.88, sc.B, ap.22, Ploiesti, inregistrata la Registrul Comertului Ploiesti sub nr. J29/745/2014 CUI 33195928, care ofera Organizatorului servicii in legatura cu aceasta Concurs;

· altor imputerniciti care furnizeaza servicii adiacente derularii Concursului si livrarii premiilor catre castigatori si publicului larg, in conditiile comunicarii castigatorilor.

Organizatorul se obliga sa respecte Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Concursului si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR si in special cele cu privire la:

· dreptul de acces la date;

· dreptul de opozitie;

· dreptul de rectificare a datelor;

· dreptul de stergere a datelor (“dreptul de a fi uitat”);

· dreptul la portabilitatea datelor;

· dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor.

La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus si in GDPR. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Concurs vor trimite o cerere scrisa Organizatorului pe adresa SC SPECTRUM BRANDS SRL Str Ardealului, nr. 7, orasul Otopeni sau pe adresa de email Mirela.Crudulescu@eu.spectrumbrands.com .

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile GDPR atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp.

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care figurează înscrise în cerere/documentele depuse la organizatori și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul soluționării prezentei cereri.

Art. 11 – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Ți-a plăcut ce ai citit? Spune-le și prietenilor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *